Specialist in vochtrijke diervoeders

Sluit nu een doorvoerovereenkomst Aardappelpersvezels af en profiteer...

lees verder »

Direct contact? info@bonda.nl

of bel ons: 0252 - 536 136
Bonda biedt specifieke producten aan voor de biogasproductie. Bovendien ondersteunen wij de biovergister met kennis op het gebied van covergisting.

Wij voorzien u van de kengetallen, zoals de gasopbrengst en het methaangehalte. Daarnaast adviseren wij u over de productieomstandigheden. Daarbij houden we rekening met de cruciale factoren, zoals producteigenschappen, verblijftijden, temperatuur, zuurgraad en drogestofgehalte.
Voorbeelden van Bonda-producten die voorkomen op de positieve lijst van covergisting, zijn maïsweekwater, tarwegistconcentraat en lactosepermeaat. Zie producten.