Specialist in vochtrijke diervoeders

Extra aandacht voor de smakelijkheid is dit jaar nodig.
Hierbij een...

lees verder »

Direct contact? info@bonda.nl

of bel ons: 0252 - 536 136
Bonda biedt specifieke producten aan voor de biogasproductie. Bovendien ondersteunen wij de biovergister met kennis op het gebied van covergisting.

Wij voorzien u van de kengetallen, zoals de gasopbrengst en het methaangehalte. Daarnaast adviseren wij u over de productieomstandigheden. Daarbij houden we rekening met de cruciale factoren, zoals producteigenschappen, verblijftijden, temperatuur, zuurgraad en drogestofgehalte.

Hieronder vindt u de specificaties per product.