Specialist in vochtrijke diervoeders

Veilige schakel

Bij het verwerken van levensmiddelen tot diervoeders dragen wij een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Het borgen van de voedselveiligheid voor mens, dier en milieu, is een voorwaarde voor deelname in de voedselketen. Bonda maakt met een gedegen en gecertificeerd kwaliteitssysteem aantoonbaar, dat alle verrichtingen, activiteiten, producten en diensten voor u als klant of toeleverancier zijn gewaarborgd.

Bonda is gecertificeerd conform GMP+ Feed Safety Assurance, en is tevens aangesloten bij SecureFeed. Zo bieden we extra zekerheid aan de verwerkende industrie, die optimale waarborgen verlangt voor de afzet van vlees, melk en eieren. Daarnaast zijn wij bereid en in staat om aan kwaliteitswensen van onze klanten tegemoet te komen. Vandaar dat Bonda niet alleen voldoet aan de kwaliteitseisen van GMP+ en SecureFeed, maar ook deelneemt aan specifieke kwaliteitsprogramma's.