Specialist in vochtrijke diervoeders

Ruim 100 jaar in vogelvlucht

Bonda staat voor ondernemingsgeest, innovatie, slagvaardigheid en praktisch handelen. Graag laten we u hieronder kennismaken met de historie van ons bedrijf.

Bierbostelwagen in de 30-er jaren
Jan Willem Bonda - Oude Wetering 17 juli 1892 - Oegstgeest 14 september 1966

Geworteld in het verleden, gericht op de toekomst.

We gaan even terug naar de eerste helft van de 18e eeuw. Toen vertrokken Bart Pieterszn. en Pieter Pieterszn. vanuit het Oostfriese dorp Bunde of Bonda (net over de grens bij Groningen) naar Nederland. Zij kozen de naam van hun geboortedorp als achternaam; “ van Bonda ”. 
Pieter vestigde zich als “glasemaker” in Oude Wetering en trouwde daar in 1731. We zijn 5 generaties verder wanneer Jan Willem Bonda in 1915 in Oude Wetering start als kruidenier (net als zijn vader) èn graanhandelaar. Met Calvé sloot hij een contract om veekoeken, een restproduct van het persen van olie uit zaden, af te nemen.

Dicht bij de markt
Met paard en wagen trok hij langs de veehouders om te verkopen. Al snel volgde een contract met de Honig fabrieken (mais verwerking tot o.a. de vermicelli soep) om de restproducten af te nemen. Om dichter bij de markt te zijn verhuisde hij in 1925 naar de Oude Vest 23 in Leiden met uitzicht op de Beestenmarkt. De jongere broer van Jan Willem, Harry Bonda, startte in Rotterdam in 1927 een handelsonderneming voor boeren. In de jaren dertig begon hij met de verkoop van een product onder de afkorting Provimi, een mengsel van proteïnen, vitaminen en mineralen. Het was succesvol en inmiddels is het concern Provimi sinds 2011 onderdeel van Cargill.
Het jaar 1927 was ook voor Jan Willem Bonda een belangrijk jaar want toen sloot hij een contract met de Amstel brouwerij voor de verkoop van de bierbostel. Daarna volgde contact met Henry Pierre Heineken (vader van Freddy), ook de vermarkting van de Heineken bostel was een feit.

Sterk merk
Jan Willem Bonda investeerde volop in het bekend en gewaardeerd maken van het product bierbostel. Dit gebeurde vooral door veehouders uit te nodigen op het proefbedrijf in Oegstgeest. In de jaren 30 werd er een nieuw proefbedrijf  “Bellesteyn” in Wassenaar in gebruik genomen (zie foto hieronder). Later gevolgd door Bonda’s proefbedrijf in Voorhout. Vele, zo niet alle veehouders uit het westen en midden van het land zijn hier 1 of meerdere keren op excursie geweest. Bonda Bierbostel werd een sterk merk!
Zoons Wim en Harry Bonda hebben het bedrijf in de jaren 60- 80 voortgezet. De vijzelwagen werd ontwikkeld om de bostel mee te kunnen lossen. Tot die tijd gebeurde het lossen volledig in handwerk (foto rechts).

Mengerij
De familie Bonda heeft zich om verschillende redenen uit de leiding (1985) en als eigenaar (1993) terug getrokken. Toenmalig directeur en eigenaar Jan Jonker startte in 1986 met het vermarkten van tarwezetmeel (Bondatar) naar de varkenshouderij. In 1996 werd een varkensmengerij (Bondamix) op het depot in ‘s-Hertogenbosch in gebruik genomen. De groei maakte het kantoor in Leiden (Oude Vest 7-9-11) te klein en er werd verhuisd naar Hillegom. In 2005 komt Bonda’s Veevoederbureau BV in handen van de Cehave Veghel. Onder Agrifirm (fusie met Cehave in 2010) wordt, naast de varkensmengerij een nieuwe rundveemengerij, een eigen ontwikkeling, in gebruik genomen. Inmiddels zijn de hier, in 's-Hertogebosch, geproduceerde producten zoals BasiQ, Proti+ en Energi+  “van Bonda” ook zeer gewaardeerd.

Een der eerste klanten C. Wassenaar in Noordwijk
Proefbedrijf Bellesteyn in Wassenaar