Specialist in vochtrijke diervoeders

Uniformere koppels en hoger legpercentage!

Tot nu toe werden de voordelen van natte bijproducten alleen benut in de rundvee- en varkenshouderij. SOLIQ maakt het gebruik van vochtige voeders voor het eerst mogelijk voor pluimvee. Het concept is gezamenlijk ontwikkeld door drie bedrijven die elk hun eigen expertise inbrengen.Agrifirm, Bonda en Roxell introduceren gezamenlijk een nieuw voerconcept: SOLIQ. Het concept is de combinatie van droog kernvoer en vloeibare legmix tot een licht vochtig mengsel. Vochtige voeding heeft duidelijke voordelen voor de gezondheid en ontwikkeling van de hennen. In het SOLIQ-mengsel plakken de grove en fijne deeltjes aan elkaar, waardoor de kippen niet meer selectief kunnen pikken en daardoor altijd alle voedingsstoffen binnen krijgen. Daardoor ontwikkelen ze tot uniformere koppels, die langer een hoog legpercentage vasthouden.

Reportage zeer tevreden gebruiker Gielen dec 2015 »

Lees hier meer over SoliQ (pdf) »

Persbericht SoliQ »

SoliQ website »

Terug naar Innovatie »