Specialist in vochtrijke diervoeders

Prijsvergelijking brijvoeders

Onze prijsvergelijking voor de varkenshouderij is een handig hulpmiddel voor de rendementsvergelijking van een groot aantal vochtrijke diervoeders. Deze vergelijking bevat niet alleen producten uit het Bonda-assortiment, maar ook concurrerende producten.

De besparing die u met een vochtrijk diervoeder kunt realiseren wordt bepaald door 3 faktoren, te weten:

1. De samenstelling of kwaliteit van het product.
2. Het aandeel dat u in uw rantsoen kunt opnemen.
3. De prijs.

download hier de prijsvergelijking

 

De achtergrond van deze vergelijking is eenvoudig. Ten eerste wordt er een standaard afmestvoer berekend op basis van heel normale rantsoeneisen. Hiertoe wordt geoptimaliseerd met een realistisch pakket aan droge grondstoffen met daaraan gekoppeld een actuele prijs en een toeslag daarop voor verwerking door de mengvoederindustrie. Dit resulteert in een 'droogvoerprijs'. Vervolgens wordt onder exact dezelfde voorwaarden telkens één vochtrijk product ingerekend en kunnen we bepalen hoeveel de prijs lager wordt door inzet van dit vochtrijke diervoeder. De gerealiseerde besparing per 100 Ew wordt vervolgens vertaald in een besparing per dierplaats per jaar. Daar was het u immers allemaal om begonnen.