Werkwijze drogestofanalyse varkensvoeders

Drogestofanalyse Tarwezetmeel, Tarwegistcontraat, BasiQ, Bostelmix-30

Suikers en zetmeel worden deels omgezet in vluchtige bestanddelen als melkzuur, azijnzuur en ethanol. Deze componenten verdampen voor een deel bij het drogen (op 103 °C, dus niet in uw opslag) voor drogestofanalyse. Bij een heranalyse van het drogestofgehalte zal deze daarom lager uit kunnen komen (schijnbaar verlies).

Werkwijze bij drogestofafwijking:

Na heranalyse bij drogestofafwijkingen groter dan 1,5%, wordt de volledige afwijking gecrediteerd.

Drogestofanalyse Zuivel

Zuivelproducten bevatten een relatief hoog aandeel aan melksuikers (lactose). Na productie fermenteren deze melksuikers deels tot melkzuur wat een vluchtige component is. Deze component verdampt deels bij het drogen (op 103 °C, dus niet in uw opslag) voor drogestofanalyse. Bij hernanalyse in het verse monster zal daarom de drogestof tot maximaal 10% relatief van het opgegeven drogestofgehalte lager uit kunnen komen.

Werkwijze bij drogestofafwijking:

Bij drogestogafwijkingen van meer dan 10% relatief van het opgegeven drogestofgehalte wordt de volledige afwijking gecrediteerd.

Drogestofanalyse Biergist

Bij de totstandkoming van de matrixwaarden voor biergist wordt uitgegaan van ongeveer 4% alcohol op productbasis. Dit wordt niet meegenomen in de bepaling voor het drogestofgehalte. Omdat biergist vaste bestanddelen bevat welke snel uitzakken is het noodzakelijk om een goed geroerd monster te nemen ter bepaling van het drogestofgehalte. Ook in biergist worden er fermentatieproducten gevormd welke het drogestofgehalte kunnen doen dalen. Bij hernalyse in het verse monster zal daarom de droge stof tot maximaal 10% relatief van het opgegeven drogestofgehalte lager uit kunnen komen.

Werkwijze bij drogestofafwijking:

Bij drogestogafwijkingen van meer dan 10% relatief van het opgegeven drogestofgehalte wordt de volledige afwijking gecrediteerd.