Onze grondstoffen

Alle vochtrijke mengsels worden met veel zorg samengesteld. De grondstoffen die wij hiervoor gebruiken, komen van gecertificeerde partners. Op het moment dat de grondstoffen binnenkomen worden deze geanalyseerd en bemonsterd. Op deze manier leveren wij maximale kwaliteit onze veehouders.

Aardappelschraapsel. Product dat vrij komt bij het schrappen van aardappelen bij de productie van aardappelproducten voor de menselijke consumptie zoals bijvoorbeeld aardappelschijfjes. Het product bestaat uit aardappelschillen, vermalen aardappelen en delen van aardappel. Aardappelschraapsel kan vloeibaar of stapelbaar zijn. Het is energierijk met veel bestendig zetmeel en zeer geschikt als rundveevoeder. Het is een rauw product en daardoor niet geschikt voor varkens.

Aardappelsnippers, rauw. Product dat vrijkomt bij de bereiding van aardappelproducten voor menselijke consumptie zoals bv. frites. Bij het snijden van de geschilde aardappelen worden ook stukjes aardappel vrij die door hun vorm, lengte, dikte of omvang niet voldoen aan de eisen voor verwerking tot frites en/of puree. Deze stukjes worden uit gesorteerd. Dit vormt het product aardappelsnippers. Het zetmeel in dit product heeft de eigenschappen van een rauwe aardappel en varkens verteren dit slecht. Het zetmeel is zeer bestendig . Voor rundvee is het uitstekend geschikt.

 

Aardappelstoomschillen. Product dat vrijkomt bij de bereiding van aardappelproducten zoals frites en chips voor menselijke consumptie.  Bij de behandeling van de gewassen aardappels met stoom en borstels komt aardappelstoomschillen vrij. In dit proces komt behalve de schil ook een klein deel van het zetmeel onder de schil mee vrij. Door het stomen wordt het zetmeel in het product goed ontsloten en dus uitstekend verteerbaar. Aardappelstoomschillen zijn zeer energierijk en zowel voor varkens als voor rundvee geschikt.

Aardappelpersvezels. Aardappelen kunnen worden gebruikt als grondstof voor het verkrijgen van zetmeel en eiwit. Nadat de aardappelen zijn gewassen en geraspt wordt het sap afgescheiden. Het product dat overblijft wordt gescheiden in vezels en zetmeel en daarna geperst. Vezels bestaan uit fijngemalen schil, celwanden, resten zetmeel en vruchtwater. Aardappelpersvezels zijn grijswit van kleur en hebben een licht zure geur. Het product heeft een hoog energiegehalte en een hoog gehalte aan bestendig zetmeel. Daarom is daarom zeer geschikt als rundveevoeder. Omdat dit zetmeel niet ontsloten is, is het niet geschikt als varkens voeder.

 

Bierbostel. Bier wordt gebrouwen uit gemoute gerst. Omdat het zetmeel uit de gerst wordt gebruikt voor het bier blijven het eiwit, de celwand delen en de bijzondere eigenschappen  van gerst over. Dit product heet bierbostel. De waarde van het eiwit is voor rundvee uitzonderlijk hoog. Samen met de specifieke werking op de vertering en de gezondheid is bierbostel een gewild rundveevoeder. Vanwege het aandeel ruwe celstof geeft het bij varkens een verzadigend effect en stimuleert het de darmwerking en gezondheid. Dit maakt bierbostel daarom met name ook interessant voor zeugen en opfokgelten. Het wordt ook toegepast in vleesvarkensrantsoenen.

 

Biergist. Bij het vergisten van de mout in de brouwerij tot bier komt biergist vrij. Veel biergist wordt verwerkt tot droge gistproducten voor menselijke consumptie. Daarnaast wordt biergist in gedroogde en vloeibare vorm afgezet als veevoedermiddel. Biergist bevat veel eiwit met een uitstekend aminozurenpatroon. Daarom wordt het vooral als varkensvoer toegepast. Door de aanwezigheid van B-vitamines kan de gezondheid van de dieren positief worden beïnvloed.

Bieten(pers)pulp. Bij de verwerking van suikerbieten tot suiker ontstaat pulp. Het is wit van kleur, heeft een zeer frisse geur en gedraagt zich vochtbindend. Het product wordt in geperste vorm (24 tot 30% ds) of in gedroogde vorm toegepast in rundvee en varkensvoeding. Bietenpulp in varkensrantsoenen draagt bij aan efficiënte groei en geeft door de vezels en energie een verzadigend effect op de varkens. Dit maakt het product interessant voor (dragende) zeugen rantsoenen.

CCM. Maïsproduct dat ontstaat wanneer bij de oogst van maïs de korrels worden gemalen en ingekuild. Er wordt geoogst bij een drogestof gehalte van 55 à 60% in de korrel. Bij inkuilen wordt melkzuur gevormd door natuurlijke conservering. Door de zuurgraad van dit product heeft het een positieve bijdrage aan de darmgezondheid. CCM is zeer rijk aan zetmeel. Het wordt met name toegepast in biggen en vleesvarkensrantsoenen.

 

Citrocell. Bij de productie van citroenzuur door fermentatie van melasse komt citrocell vrij. Citroenzuur wordt gebruikt om producten zoals limonade en confituren hun typisch zure smaak te geven. Daarnaast wordt het ook gebruikt om voedingsmiddelen te stabiliseren.
Citrocell heeft ca. 23% ds en is rijk aan eiwit. Omdat het eiwit afkomstig is van micro-organismen, is het van hoge kwaliteit. Citrocell is zowel geschikt voor herkauwers als voor varkens.

 

 

Citruspulp. Bij de verwerking van citrusvruchten tot sap komen schillen en vruchtvlees vrij. Deze restproducten worden gedroogd en verwerkt tot citruspulp. De meest gebruikte citrusvruchten zijn sinaasappels, grapefruit en citroenen. Citruspulp is een zeer energierijk product met veel suiker en ruwe celstof. Het is zeer geschikt in rundveevoer.

Gistcelwanden. Smaakstoffen voor soepen en sauzen worden gemaakt uit gistextracten. Bij de productie van gistextracten komen gistcelwanden vrij. Dit zijn afgedode gistcellen die na centrifugeren als vloeibaar product over blijven. Het product wordt gepasteuriseerd en aangezuurd. Door de hoge verteerbaarheid is het product zeer geschikt voor gespeende biggen.

 

Graanbostel. Is een bijproduct uit de bio-ethanol industrie. Uit verschillende soorten graan wordt, via vergistingsstappen, bio-ethanol gewonnen. Het bijproduct is een mengsel van gistresten en gries. Het is een stapelbaar product. Graanbostel heeft en hoog gehalte aan eiwit en wordt vanwege de gries(vezels) vooral als rundveevoer toegepast.

Glucose. Is een vloeibaar suikerrijk product dat geproduceerd wordt uit tarwe of maïs. Het wordt verkregen door de enzymatische afbraak van zetmeel. Glucose wordt toegepast in diverse producten zoals frisdranken, snoep en ijs. Het energiegehalte is bijzonder hoog en het is zeer goed verteerbaar. Het product bevat geen eiwit en vrijwel geen fosfaat. Geschikt voor rundvee en varkens.

 

Lactosepermeaat. Dit product ontstaat bij de verwerking van melk tot kaas en andere zuivelproducten. De wei die hierbij ontstaat wordt ingedikt. Het drogestofgehalte is daardoor hoger dan van de meeste zuivelproducten. Lactosepermeaat bevat een hoog maar stabiel zoutgehalte met veel lactose en is hierdoor erg smakelijk. Het is geschikt voor rundvee en varkens.

Maïsglutenvezel. Komt vrij bij de winning van zetmeel uit maïs. Nadat de korrelmaïs is gezeefd, geschoond en gebroken, wordt de maïs geweekt in warm water. Daarna wordt de geweekte maïs ontdaan van vezels. Maïsglutenvezel is celwand rijk en daarom zeer geschikt als rundveevoeder.

Maïsglutenvoer, vers. Ontstaat tijdens de zetmeelwinning uit korrelmaïs. Het product bestaat uit een mengsel van maïszemelen, maïskiemen, zetmeel en eiwit. Het heeft een hoge concentratie aan energie en bestendig zetmeel. Het product is vochtrijk en stapelbaar. Het heeft een hoge voederwaarde voor herkauwers.

 

Maïsmeel. Product dat wordt verkregen door malen van maïs waaraan kaf en bliezen gedeeltelijk aan kunnen zijn onttrokken. Zetmeelrijk product dat geschikt is voor rundvee en varkens.

Maïsweekwater. Komt vrij bij de winning van zetmeel uit maïs. Het is de vloeibare fractie waarin de maïs is geweekt en bevat de oplosbare delen van de maïskorrel. Hierbij blijft de eiwitkwaliteit goed omdat de temperatuurbehandeling mild is. De fractie wordt ingedampt tot 25-40 % droge stof. Geschikt voor zowel rundvee als varkens.

 

Melkeiwitconcentraat. Product dat bestaat uit de restfractie die bij de filtratie van (afgeroomde) melk op de membranen achterblijft. Het bevat vooral eiwit en vet. Het is hoogwaardig en uitstekend geschikt in biggenvoeders.

Natte maïsgluten. Maïsgluten is een product dat wordt gewonnen uit maïs. Het bevat veel hoogwaardig eiwit. Het product wordt in droge vorm toegepast in voedingsmiddelen als eiwitrijke grondstof of als natuurlijke kleurstof. Vanwege de hoge eiwit kwaliteit wordt het product ook toegepast als ingrediënt in biggenvoeders. In niet gedroogde vorm wordt het toegepast in varkensvoeders.

 

Natte tarwegluten. Vloeibaar product dat gewonnen wordt uit tarwe. Het bevat veel eiwit. Tarwegluten worden vooral toegepast bij het bereiden van brood. Vanwege de hoge eiwit kwaliteit wordt het product daarnaast ook toegepast in varkensvoeders. In gedroogde vorm zijn tarwegluten ook een ingrediënt voor biggenvoeders.

Plantaardig vet. Wordt geproduceerd bij de winning en raffinage van oliën uit oliehoudende zaden, zoals palmvruchten, sojabonen, zonnebloempitten, en raapzaad. Plantaardig vet is 100% plantaardig en bevat veel energie. Daarom heeft het een zeer hoge voederwaarde voor varkens.

Producten uit de bakkerij- en deegwarensector. Deze producten worden verkregen bij- en van de productie van brood, biscuits, wafels of deegwaren. Deze producten kunnen gedroogd zijn en zijn heel smakelijk en energierijk. Zeer gewilde component in biggen/en varkensvoeders.

 

Producten van de zoetwarenindustrie. Deze producten worden verkregen bij- en van de productie van suikerwerk, inclusief chocolade. Deze producten kunnen gedroogd zijn en  zijn zeer smakelijk en energierijk. Zeer gewilde component in biggen/en varkensvoeders.

Sojahullen. Product dat vrij komt bij de winning van sojaolie uit sojabonen. Uit een sojaboon wordt ca. 20% olie gewonnen. Voordat oliewinning plaats vindt verwijdert men de hullen (schillen) die gebruikt worden als veevoer. Sojahullen is arm aan vet en eiwit maar rijk aan ruwe celstof. Het product is smakelijk en heeft een laag fosforgehalte. Sojahullen bevat veel goed en geleidelijk verteerbare ruwe celstof. Omdat het rijk is aan vezels is het vooral geschikt voor herkauwers.

 

Tarwegistconcentraat (TGC). Ontstaat bij de productie van bio-ethanol uit tarwe en/of tarwezetmeel. Het is eiwitrijk. Het eiwit bestaat uit gist- en uit tarwe-eiwit. De gisten die het zetmeel omzetten in ethanol zijn afgedood door verhitting. Het product is zeer smakelijk en prima geschikt voor zowel rundvee als varkens.

Tarwemeel. Product verkregen door het malen van tarwe, waaraan kiemen en delen van de schil geheel of gedeeltelijk zijn onttrokken. Een zeer zetmeelrijk product dat geschikt is voor rundvee en varkens.

Tarwezetmeel. Vloeibaar product dat vrij komt bij de productie van glucose en gluten uit tarwe. Het ontstaat door tarwe op te lossen in water en vervolgens het eiwit en het niet-oplosbare zetmeel grotendeels te verwijderen. Het resterende product is een zetmeelrijk vloeibaar product. Vanwege de hoge verteerbaarheid vooral toegepast als varkensvoeder, maar ook voor rundvee geschikt.

 

Uienpulp. Product dat vrijkomt tijdens de winning van bepaalde oliën uit uien. Uienpulp is geschikt voor jong rundvee en vleesvee. Vanwege de overdracht van smaak is het product niet geschikt voor melkvee.

Voerbier. Product van de bierbereiding dat niet als een drank voor menselijke consumptie kan worden verkocht. Vanwege de hoge verteerbaarheid vooral geschikt als varkensvoeder.

 

Weipermeaat. Product dat is gemaakt van verse, gepasteuriseerde wei waaruit het eiwit onttrokken is. Het bestaat voornamelijk uit lactose, mineralen en water. In de levensmiddelenindustrie is melkpermeaat een veel gebruikte grondstof voor toepassingen in bakkerijproducten, chocolade, ijs & desserts en zuiveldranken. Het is zeer geschikt voor rundvee en varkens.

Zonnebloem lecithine. Dit is een energierijke grondstof die wordt gewonnen uit oliehoudende zaden of bonen. In dit geval wordt lecithine gewonnen uit zonnebloempitten. Het is een natuurlijke plantaardige emulgator die zorgt voor een betere verteerbaarheid van vetten in voer. Daarom wordt het vaak toegepast om de vertering bij jonge dieren te verbeteren.