DROGESTOFWERKWIJZE RUNDVEEVOEDERS

Bonda bepaalt voor de productie van mengsels de drogestofgehalten van de afzonderlijke
componenten. Op basis van deze gehaltes wordt de drogestofgehalte van het eindproduct
berekend.
Na het mengen van de ingrediënten treedt fermentatie op. Suikers en zetmeel worden deels
omgezet in vluchtige bestanddelen als melkzuur, azijnzuur en ethanol. Deze componenten
verdampen voor een deel bij het drogen (op 103 °C, dus niet in uw opslag) voor drogestofanalyse.
Bij heranalyse zal daarom de droge stof tot enkele procenten lager uit kunnen komen (schijnbaar
verlies). Omdat de ontstane vluchtige bestanddelen wel een goede voedingswaarde houden,
adviseren wij u het door ons opgegeven droge stof percentage te hanteren.
Praktische werkwijze
Genoemde mengsels bevatten gemiddeld de volgende gehalten aan vluchtige bestanddelen:

Melkzuur  88,2 gram/kg droge stof
Azijnzuur  21,0 gram/kg droge stof
Alcohol     11,6 gram/kg droge stof
—————————————-
Totaal      120,8 gram/kg droge stof

Uit onderzoek blijkt dat het redelijk is de volgende vervluchtigingspercentages te veronderstellen:
Voor melkzuur 50%, voor azijnzuur 80% en voor alcohol 100%. Berekend over de hierboven
genoemde gehaltes aan vluchtige bestanddelen betekent dit dat van de droge stof gemiddeld 7,25%
(44,1 gram melkzuur, 16,8 gram azijnzuur en 11,6 gram alcohol) vervliegt bij drogestofbepaling bij
gelijk blijvende voederwaarde van het product.

Praktijkvoorbeeld:
Droge stof op afleverbon: 30,0%
Te verwachten droge stof bij heranalyse: 30,0 * (100%-7,25%) = 27,8%
Werkwijze bij drogestofafwijking:
Bij drogestofafwijkingen groter dan 2%, wordt de afwijking met aftrek van 1,5% gecrediteerd