12 FEB 2020

Agrifirm hecht groot belang aan de privacy van de bezoekers van onze website. Agrifirm verwerkt persoonsgegevens van gebruikers die onze app bezoeken. Om je te informeren over welke gegevens wij verwerken en waarom, heeft Agrifirm een privacyverklaring opgesteld.

Agrifirm Privacyverklaring

Agrifirm (Agrifirm Group B.V. en/of de aan haar gelieerde bedrijven) hecht groot belang aan de privacy van de gebruikers van de app en bezoekers van de website. Agrifirm verwerkt persoonsgegevens van gebruikers die onze website bezoeken en gebruik maken van onze app. In deze verklaring informeren wij je graag over welke gegevens wij verwerken en waarom. Agrifirm is de verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens. Lees deze informatie aandachtig door zodat je begrijpt hoe wij gegevens verwerken en wat jouw rechten daarbij zijn.

Om jouw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden.
Informeren – Wij willen je zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
Verzameling beperken – Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor de goede werking van de app/website en de door jou gevraagde diensten en producten.
Geen marketing op basis van persoonsgegevens – Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derden.
Beveiligen – Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
Recht van inzage en correctie – Wij respecteren jouw recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

1. Gebruik van persoonsgegevens

Er zijn twee algemene categorieën van informatie die we verzamelen en/of waar we naar vragen.

Categorie 1: Informatie die je ons geeft
We verwerken gegevens die we van jou ontvangen. Bijvoorbeeld wanneer je je registreert als
gebruiker, aanmeldt voor een nieuwsbrief of wanneer je contact met ons opneemt.

Account informatie – Als je gebruik wilt maken van onze app of bepaalde delen van onze websites, dien je een account aan te maken. Hiertoe verstrek je aan ons bepaalde informatie, bijvoorbeeld je e-mailadres en je naam.
Profiel informatie – Om het mogelijk te maken voor ons om onze diensten aan te bieden en voor jou om gebruik te maken van onze diensten, zullen wij je vragen om bepaalde informatie te verstrekken, bijvoorbeeld je volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, leeftijd en/of geboortedatum, bankrekeningnummer, het btw-nummer en Kamer van Koophandel-nummer van jouw bedrijf. Deze informatie hebben wij nodig om contact met je op te nemen maar ook om ervoor te zorgen dat wij de van ons verlangde diensten kunnen verlenen.
Communicatie informatie – Wanneer je contact opneemt met ons of wanneer wij met jou contact opnemen, verzamelen wij informatie over de reden van dit contact en alle informatie die je aan ons verstrekt via de telefoon of e-mail.
Andere informatie – We kunnen je vragen ons feedback te geven over onze dienstverlening via een e-mail of online enquête. We stellen feedback zeer op prijs en verwerken alleen persoonsgegevens die mogelijk door ons of namens ons worden verzameld voor interne doeleinden om onze dienstverlening te verbeteren.

Categorie 2: Informatie die we automatisch verzamelen
Wanneer je van onze website of app gebruikmaakt, verzamelen we informatie over je activiteiten, zoals klikgedrag, bezochte pagina’s en informatie over je apparaat om je de best mogelijke service te bieden. Dergelijke informatie stelt ons in staat om te ontdekken wat jou interesseert en om onze dienstverlening voor jou te personaliseren en te optimaliseren.

Loggegevens – We verzamelen automatisch bepaalde informatie die door jouw internetbrowser
wordt verzonden wanneer je van onze website of app gebruikmaakt. Deze informatie omvat onder andere: details over de manier waarop je van onze website of app gebruik maakt (inclusief links voor toepassingen van derden), bezoektijden en informatie over het apparaat dat je hebt gebruikt en eventueel de locatie van het apparaat om misbruik tegen te gaan.
Cookies – Wij maken op de app en website gebruik van cookies of vergelijkbare technieken. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze app en website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden. Je kunt cookies ook altijd handmatig van je computer verwijderen eveneens kun je cookies blokkeren. Kijk hiervoor onder ‘Internet Opties’ in jouw browser. Indien je geen toestemming geeft voor het gebruik van cookies kan dit gevolgen hebben voor het functioneren van de app of website.

2. Doeleinden waarvoor informatie wordt gebruikt
Wij gebruiken jouw gegevens ten eerste om aan onze contractuele verplichtingen jegens jou te voldoen en om ervoor te zorgen dat onze dienstverlening je op de best mogelijke manier wordt aangeboden (gerechtvaardigd belang). In dit verband gebruiken we jouw gegevens voor:1. Het aanmaken van je account;
2. Het inloggen op je account;
3. Het aanvragen en uitvoeren van onze dienstverlening;
4. Het doen van een bestelling van producten en/of diensten;
5. Het bijhouden van door jou aangegeven voorkeuren;
6. Het versturen van een nieuwsbrief;
7. Het verbeteren van onze dienstverlening en beveiliging en het voorkomen van fraude;
8. Het uitvoeren van overige, door jou gevraagde, diensten;
9. Het optimaal weergeven van de website of app op jouw internetbrowser en het apparaat dat je gebruikt;
10. Het bieden van klantenservice via verschillende kanalen;
11. Jouw identificatie;
12. Het op orde houden van onze interne administratie en het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
3. Verstrekking aan derden

Je gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die betrokken zijn bij deuitvoering van de overeenkomst tussen jou en ons.
Dit zijn derden die diensten voor ons uitvoeren en in dat kader ook persoonsgegevens verwerken. Verwerkers kunnen ons bijvoorbeeld betalings-, advertentie-, klant- of verkoopondersteunende diensten bieden, ons ondersteunen bij het verzenden van e-mails of het analyseren van feedback en ons helpen bij het beveiligen van onze website of app. Verwerkers hebben de plicht tot geheimhouding en mogen de specifieke gegevens alleen gebruiken voor het leveren van diensten aan ons op onze instructies.
Ook een wettelijke bepaling of een verzoek van autoriteiten kan ons verplichten gegevens met derden te delen.

4. Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. We nemen beveiliging van jouw gegevens serieus en hebben beveiligingsprocedures en technische beperkingen om je gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, vernietiging of wijziging.

Naast de beveiligingsmaatregelen aan onze kant, zoals de versleuteling van je gegevens, raden we je aan om zorgvuldig een wachtwoord te selecteren en ervoor te zorgen dat jouw inloggegevens geheim blijven.

5. Bewaartermijn

De gegevens die je ons verstrekt, bewaren we zolang als nodig of redelijk is voor de afhandeling van jouw verzoek, de overeenkomst en het leveren van de door jou gewenste service. Deze gegevens worden volgens onze procedures maximaal gedurende 8 jaar na beëindiging van de dienstverlening opgeslagen. Na de betreffende periode, zullen wij je informatie verwijderen of anonimiseren.

6. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

7. Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen.

8. Contact

Agrifirm Group B.V.
Landgoedlaan 20
7325 AW Apeldoorn
privacy@agrifirm.com