Glucose Co-ferment

Glucose co-ferment is een energierijk product dat vrijkomt bij de maïsverwerkende industrie.

Het is een vloeibaar product met een gemiddelde pH tussen de 7,0 – 7,5. Het product behoort opgeslagen te worden in een zuurbestendige silo met roerwerk. Voor elke dosering dient het rondgepompt of geroerd te worden. Neem maatregelen om kristallisatie te voorkomen.

Meer informatie aanvragen

Meer informatie aanvragen: Glucose Co-ferment

Samenstelling (G/KG DS)*

Droge Stof 60%
Ruw eiwit 10
Ruw vet -
Ruwe celstof -
Ruw as -
Zetmeel totaal -
Suikers (excl. lactose) 950
Lactose -
Suikers (incl. lactose) 950
Overige koolhydraten 990
Organische stof 1.000
Stikstof (N) 1,6
Fosfor (P) -
Kalium (K) -
Calcium (Ca) -
Natrium (Na) -
Chloride (Cl) -
Sulfaat (SO4) -
Fosfaat (P205) -
Biogas (m3/ton product) 449,6
Methaan (vol. %) 50,2

Aflevering en opslagadvies

Kwaliteitsborging

Veelgestelde vragen Alle vragen

Probeer de silo regelmatig leeg te voeren om eventuele besmetting met ongewenste micro-organismen te voorkomen. Eén tot twee keer per jaar dient de silo schoongemaakt te worden. Stem dit af met een gecertificeerd bedrijf. Vraag direct om een inspectie van het roerwerk. Door slijtage kunnen de as of roervinnen los raken. Meer informatie

Het laden van vloeibare voeders hoeft niet veel tijd te kosten, als een pomp met voldoende capaciteit wordt gebruikt. Gebruik zogenaamde brijvoerpompen, omdat die zuurbestendig zijn. Plaats de pomp zo dicht mogelijk bij de silo. Liefst onder in de silo. Verdringerpompen kunnen ook heel stroperige voeders verpompen. In centrifugaalpompen kan lucht/gas ophopen van de fermentatie van het voer. De pomp moet dan ontlucht worden om weer te kunnen pompen. Let op dat pomp en leidingwerk vorstvrij gehouden kunnen worden.

Voeg vloeibare voeders toe als er voldoende voermengsel in de voermengwagen zit om een goed homogeen rantsoen te krijgen. Als er onvoldoende product in de mengwagen zit, kan het vloeibare voer niet goed worden gemengd. Laad de vloeibare voeders daarom niet te snel en zorg dat het direct wordt gemengd met andere voeders. Voor compact voeren, kan het nuttig zijn om een deel van het rantsoen – inclusief de vloeibare voeders – een paar uur te laten inweken. Maak dan een voormengsel dat later wordt aangevuld met de overige voeders. Meer informatie