Veilige schakel

Bij het verwerken van levensmiddelen tot diervoeders dragen wij een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Het borgen van de voedselveiligheid voor mens, dier en milieu, is een voorwaarde voor deelname in de voedselketen. Bonda maakt met een gedegen en gecertificeerd kwaliteitssysteem aantoonbaar, dat alle verrichtingen, activiteiten, producten en diensten voor u als klant of toeleverancier zijn gewaarborgd.