Brieven van de Ministers aan de Kamer

14 juni 2022

Op vrijdag 10 juni zijn door de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Natuur en Stikstof de perspectieven voor agrarische ondernemers en de plannen voor het Nationaal Programma Landelijk gebied naar buiten gebracht.

De gepresenteerde plannen voor de reductie van stikstof komen hard aan in de hele agrarische sector. Wij zijn van de inhoud erg geschrokken. Boerenbedrijven, waar vaak al generaties lang wordt ondernomen, krijgen uitdagingen op een schaal die ongeëvenaard is in innovatief Nederland.

Onze agrarische sector zorgt voor wereldwijde voedselvoorziening, met een lange traditie van geslaagde innovaties en continue verduurzaming. Door de uitwerking van de huidige wet- en regelgeving is innovatie echter bijna onmogelijk te implementeren in de praktijk.

Vanuit Bonda willen wij een dringende oproep doen aan het kabinet en provinciale besturen: laat zorgvuldigheid, respect en een goed verdienmodel voor onze Nederlandse boeren het leidende criterium zijn.

Terug naar overzicht