Innovatie zorgt voor volledige vervanging geitenbrok

30 april 2024

Als Bonda zijn we voortdurend op zoek naar manieren om ons assortiment te verbeteren en tegelijkertijd bij te dragen aan een verantwoorde voedselketen. Daarom zijn we verheugd om deel uit te maken van een initiatief in samenwerking met Agrifirm, de Wageningen Universiteit, Universiteit Utrecht, de Regio Foodvalley en LTO: de Regio Deal Foodvalley.

Een samenwerking met visie

De Regio Deal Foodvalley streeft naar toekomstbestendige landbouw en gezonde voeding, wij zijn trots om hieraan bij te dragen als partner in innovatie. Binnen het thema circulair veevoer, werken we samen met Wageningen Livestock Research om een impuls te geven aan een verdere verduurzaming van de geitenhouderij.

Geitenbrij

In dit kader hebben we samen met Agrifirm ons gericht op de ontwikkeling van een circulair veevoer dat krachtvoer volledig vervangt in een geitenrantsoen. Normaal gesproken kan tot 70% van het rantsoen van geiten uit krachtvoer bestaan. Uit dit project, dat bekend staat als Geitenbrij, is een voerconcept ontstaan wat nutritioneel vergelijkbaar is met krachtvoer. Het bestaat uit een geoptimaliseerde samenstelling van diverse reststromen. Dit wordt door de veehouder ingekuild en is bijzonder smakelijk en bevat veel plak. Vervolgens mengt de veehouder dit met het aanwezige ruwvoer. In de onderstaande video wordt uitgelegd hoe dit voerconcept in de praktijk is getest bij veehouder Geert Dieks.

Onze deelname aan dit project is niet alleen een kans om ons assortiment te optimaliseren, maar ook om een positieve impact te hebben op het milieu. Door het traditionele krachtvoer te vervangen door een kwalitatieve regionale krachtvoerbron, kunnen we niet alleen de CO2-voetafdruk verkleinen, maar ook bijdragen aan een meer circulaire veehouderij. Goed voor de boer, geit en de planeet!

Samenwerking en duurzaamheid

Als Bonda geloven we in de kracht van samenwerking en innovatie om te werken aan een verantwoorde voedselketen. Geitenbrij is slechts een voorbeeld van onze toewijding aan deze visie, en we kijken ernaar uit om samen verdere stappen te zetten.

Wil jij meer weten over dit project? Neem dan contact op met Olga van Grootheest, via 06 – 83124381 of o.vangrootheest@agrifirm.com

Terug naar overzicht