Melkveebedrijf LH Smeenge: ‘Alleen met een gezonde veestapel behaal je een goed rendement’

2 januari 2024

Op het melkveebedrijf LH Smeenge van Hendrik en Roelof uit Lieveren draait het allemaal om koegezondheid en welzijn. Want, zo zijn zij van mening: “Alleen met een gezonde veestapel behaal je een goed rendement.” Bij de familie Smeenge heeft de komst van gemengd voeren, waarbij aardappelpersvezels in het rantsoen zijn opgenomen, voor een grote impact gezorgd.

Hendrik en Roelof runnen samen met hun vrouwen het melkbedrijf, bestaande uit 130 koeien. Zoon Roelof besloot in 2014 in zijn vaders voetsporen te treden en het bedrijf in de toekomst voort te zetten. De familieleden zijn sinds 2016 continu bezig geweest met het toekomstbestendig maken van het bedrijf. Daarvoor hebben ze de nodige stappen gezet. Zo heeft een nieuwe stal gezorgd voor een optimaal klimaat voor de melkkoeien en volgde er niet veel later een gloednieuwe jongveestal.

Verbeterde stalinrichting voor een gezondere veestapel

Bij de bouw is over alles nagedacht. Zo zijn de stallen meer open, zijn ze hoger, beschikken ze over een betere ventilatie en zijn ze voorzien van geïsoleerde daken. Ook de bewoners van de stal zijn in hun element met hun nieuwe onderkomen. “De koeien staan nu liever binnen dan buiten”, aldus Hendrik en Roelof. “En omdat we graag zo duurzaam mogelijk willen zijn, hebben we zonnepanelen en voorkoelers laten installeren en doen we aan warmteterugwinning.”

Voordelen gemengd voeren voor gezondere dieren

Behalve de stalinrichting is er ook een nieuw beleid voor het voeren van de koeien ontwikkeld. Sinds twee jaar wordt er door de loonwerker gevoerd met een voermengwagen. Door het loonvoeren ervaren de broers een verbeterde diergezondheid en een constantere melkgift. “De klauwgezondheid is verbeterd door het voeren van de juiste mineralen. En de productie vanaf het moment van afkalven is continu gelijk. Dat de productie gelijk is en we geen daling ervaring, is te wijten aan het goed gemengd voeren. Dat was voorheen wel anders. De combinatie van weidegang en het onvoldoende mengen van het rantsoen leverde nog wel eens een dip in de productie op. Het terugbrengen op de melk lukt dan niet direct of niet volledig. Voor ons is het heel duidelijk: zorg dat een koe die aan de melk is goed gevoerd wordt”, zo is de ervaring van Hendrik.

Homogeen rantsoen voor beter resultaat

Het rantsoen op het melkveebedrijf bestaat momenteel uit graskuil, mais, soja, aardappelpersvezels en mineralen. “In het oude rantsoen werd het voer onvoldoende gemengd. Daardoor ontstonden er losse hoopjes van aardappelpersvezels en soja. De koeien waren continu aan het selecteren. Ze schoven het rantsoen net zo lang heen en weer totdat de soja op de grond lag en vraten dat als eerste op. Door het gemengd voeren met aardappelpersvezels blijft het allemaal aan elkaar plakken. Hierdoor ontstaat er een homogeen mengsel waarbij de soja niet uitzakt. Sinds onze nieuwe manier van voeren is de drogestofopname toegenomen met 1,5 kilo per koe per dag. Goed voor 3 liter extra melk per koe per dag.”

Jaarrond voeren van aardappelpersvezels

Dat een goed rantsoen het verschil maakt op het erf van de familie Smeenge, dat blijkt. Het rantsoen is zorgvuldig samengesteld, maar bestaat ook uit componenten die jaarrond niet altijd beschikbaar zijn. Hoe gaan ze hiermee om? “We slaan de aardappelpersvezels tijdens de campagne op, zodat wij hier jaarrond van kunnen voeren. We willen voorkomen dat we teveel moeten wisselen. Een constant rantsoen bevordert de diergezondheid.”

Uitgedacht rantsoen

Maar er zijn nog meer voordelen, zo laat Hendrik weten. “Door het voer exact te wegen en goed te mengen, voer je met dit nieuwe rantsoen precies in de juiste verhoudingen. Met name in de droogstand is dit belangrijk zodat de koeien niet vervetten, maar goed in conditie blijven. Het gevolg is dat de dieren zonder problemen goed opuieren en meer op de datum afkalven. Dit zorgt voor een minder zware dracht en een betere opstart na die tijd”, zo weet Hendrik. Toch plaatst hij hier nog wel een belangrijke kanttekening bij. “Het begint allemaal bij de droogstand. Als de droogstandtransitie niet goed is, dan krijg je de koeien niet op de melk en zie je ze uiteindelijk heel snel wegzakken.”

Op naar de toekomst

Hoewel er bij het bedrijf in Lieveren al de nodige optimalisaties en veranderingen zijn doorgevoerd, zijn er richting de toekomst zeker nog wensen. “Om een constante melking te realiseren willen we in de toekomst melkrobots plaatsen. Op dit moment zijn we nog afhankelijk van meerdere melkers. Onze zoon Roelof melkt ook mee, maar het zou mooi zijn als we dat in de toekomst ook kunnen veranderen. De eerste stappen richting een toekomstbestendig bedrijf zijn gemaakt. En de belangrijkste daarvan was het aanpassen van het rantsoen, want daarmee zorg je direct voor een beter rendement. De rest volgt later.”

Wil jij weten hoe je de koegezondheid en rendement op jouw bedrijf bevorderd? Neem gerust contact op met onze rundveeadviseurs. Zij helpen je graag verder! 

Vind jouw adviseur

Terug naar overzicht