Een hogere efficiëntie creëren met Energi+

6 oktober 2021

Deze warme nazomermiddag zijn we eind september op bezoek bij Gerrit van Lith van de VOF van Lith – Hurkens in Berghem. Ook de koeien vinden het warm, ze hebben de wei gelaten voor wat het is en zijn in de stal.
De ventilatoren en de isolatie doen goed werk, want als we de stal in lopen voelen ook wij dat het hier, zelfs met alle 117 melkkoeien binnen, aangenamer is dan buiten. Gerrit geeft aan dat huisvesting, het type koe en de voeding de belangrijkste 3 aspecten in zijn bedrijfsvoering zijn. Hij wil graag een makkelijke koe die goed kan produceren. Stierkeuze laat hij vooral over aan de adviseurs; “Die zien veel op andere bedrijven”. Ook wat betreft het voeren wint Gerrit regelmatig advies in van zijn adviseurs. Dit omvat welk grastype te zaaien tot welke specifieke aanvullingen er zinvol zijn in het rantsoen. Er wordt met robots gemolken. “De keuze voor de juiste robots was best lastig. In december draaien ze een jaar en het is een goede keuze geweest. Een maand na de ingebruikname zijn we weer begonnen met Energi+. Sinds de overschakeling is de productie gestegen met meer liters per kg ruwvoer”. Gerrit vult aan: ”De huiskavel beslaat 3 percelen van 1,5 ha. Om dat met de robots goed te laten lopen was wel even een uitdaging”.

 

Smakelijkheid
We vervolgen onze route over het erf richting de graskuil: “De lasagne kuil is een groot pluspunt. Zeker nu een gedeelte van de eerste snede lang gras bevat hadden we anders een flink probleem gehad. Het grootste gedeelte van het jaar is het rantsoen gelijk. Ook nu is er stabiliteit en wordt er tussendoor weinig veranderd”, aldus de melkveehouder. Het basisrantsoen bestaat uit 6,2 kg drogestof kuilgras, 7,6 kg drogestof mais met een aanvulling van het vochtrijke product Energi+ van Bonda.

Daarnaast worden er enkele soorten krachtvoer ingezet met aanvulling van lysine en mineralen. “We voeren 2 kg drogestof Energi+ per koe per dag. Dit om de smakelijkheid van het rantsoen verder te verhogen. Je krijgt er meer liters door”, aldus Gerrit. De graskuilen van dit jaar hebben minder eiwit, waardoor ook bierbostel en Proti+ zijn overwogen. Energi+ past toch het beste in het rantsoen.

Stikstof efficiëntie
Kees van Dal is de adviseur van Agrifirm en hij brengt regelmatig een bedrijfsbezoek. Hij werkt nauw samen met Amber van Zante, zij is verkoopadviseur bij Bonda. “Deze samenwerking loopt heel goed, samen met Kees zorgen we er voor dat de beste mix wordt gevonden van eigen ruwvoer, vochtrijke producten en krachtvoeders”, aldus Amber. “Verder bekijken de nutritionisten van Agrifirm en Bonda meerdere keren per jaar samen of de samenstelling nog beter passend bij de klantbehoefte te maken is. Elk jaar kent immers zijn eigen uitdagingen waar het ruwvoersamenstelling betreft. 2021 is daarvan een sprekend voorbeeld”. Gerrit noemt terloops nog een opvallend effect : “Uit een rapport van Opticow van ZLTO bleek dat de stikstof efficiënte beter geworden. Dat lijkt vooral te komen door meer energie in het rantsoen door snijmais en Energi+”. Bij de Energi+ aangekomen valt op hoe strak het snijvlak is. “Goed uitkuilen is erg belangrijk om bewaarverlies te voorkomen, we doen dat met een snijbak. De onderfolie met het plastic moet je open laten liggen. Dat is veel beter, laten indrogen en geen schimmel er onder” aldus Gerrit.

Sleufsilo
Een enkele keer laat de veehouder de Energi+ in de slurf afleveren. “Dat is een gemakkelijke
en mooie manier van afleveren, alleen geeft het wat extra kosten”. De huidige vracht is los gestort op de betonplaat. We lopen wat verder het erf op want er zijn plannen om een sleufsilo te maken voor vochtrijke producten. De exacte plek moet nog gekozen worden, net als de keuze of de silo van twee kanten te bereiken is of wellicht 2 silo’s naast elkaar. Het voordeel is dat er altijd voorraad kan zijn en dat het product goed kan conserveren. “Maar ik heb niks te klagen want het is meestal snel leverbaar. Soms is het wat lastig omdat de ruimte wat ontbreekt” merkt hij op. Dat laatste zou opgelost worden met de komst van een extra sleufsilo.
We sluiten bijna af met de tip dat Bonda ook kan adviseren bij de maten en uitvoering van een bijproducten sleufsilo en dat Bonda bovendien EUR 1.000,= korting geeft bij aanschaf via de geadviseerde leverancier.
Op onze laatste vraag: ‘Zou u vochtrijke producten aan een collega melkveehouder aanbevelen die het nog nooit heeft gevoerd?’ antwoord Gerrit ; “Zeker wel proberen, voedertechnisch kan er niks gebeuren. Of en hoeveel het bij een ander bedrijf kan opleveren kan ik zo niet beoordelen, mij levert het zeker wat op, dus het proberen waard!”

Terug naar overzicht