Bierbostel

Bierbostel is een nevenproduct van de bierbereiding. Het bestaat hoofdzakelijk uit de kaf- en eiwitdelen van de brouwgerst, waar de brouwer de koolhydraten heeft uitgehaald. Het is een vochtrijk en goed stapelbaar product. Bierbostel is goudbruin van kleur en is het gehele jaar voor u leverbaar.

Bierbostel is in veel rantsoenen een onmisbare eiwitbron geworden. Het is een eiwitrijke krachtvoervervanger met een uitzonderlijk hoge benutting van eiwit en mineralen. De specifieke werking op de pens en op de gezondheid van het vee wordt door de praktijk onomstotelijk onderschreven, in zowel maïs- als grasrantsoenen. Bierbostel is naast een eiwitaanvulling ook een katalysator die de benutting van eigen ruwvoer stimuleert.

Door het lage kaligehalte in bierbostel wordt de kaliumconcentratie in het rantsoen sterk verlaagd. Dit is erg belangrijk tijdens de droogstand, in verband met de Ca- en Mg-opname. Bovendien vermindert het de kans op zuchtvorming. Dit maakt bierbostel, naast uitstekend voer voor melkvee, ook uitermate geschikt als onderdeel van het droogstandsrantsoen

Bonda Bostelzout

Door middel van het toevoegen van zout aan bierbostel, wordt de osmotische druk in het product verhoogd. Dit heeft een conserverende werking, omdat de groei van bacteriën en schimmels wordt geremd. Daarnaast heeft zout een smaakverbeterend effect op voedermiddelen. Zout wordt als conserveermiddel meegeleverd en op het afleveradres in zakgoed van 25 kilogram separaat geleverd of op verzoek van de afnemer met het vijzelmengsysteem door de bierbostel gemengd.

Geadviseerde dosering:

50 kilogram zout per circa 11500 kilogram bierbostel geleverd (= 4,3 gram per kilogram bierbostel). Een hogere dosering is in overleg mogelijk.

 

Meer informatie aanvragen

Meer informatie aanvragen: Bierbostel

Samenstelling (g/kg ds)

DS 245 RE 259 P 5,8
VEM 948 RVET 104 K 1,1
VEVI 954 RC 186 Na 0,9
DVE 146 RAS 40 Mg 2,0
OEB 56 SUI 15 Ca 3,6
FOS 371 ZET 55
BZET 0
* De samenstelling van onze producten zijn gemiddelde waarden. Er kan echter een natuurlijke variatie in de samenstelling voorkomen.

Voeradvies

Aflevering en opslagadvies

Kwaliteitsborging

Veelgestelde vragen Alle vragen

  • Alle vochtige producten zijn VLOG-gecertificeerd. Dit houdt in dat er aantoonbaar levensmiddelen zijn geproduceerd zonder het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen (non-GMO).
  • EU28-voeders bestaan alleen uit componenten die in de Europese Unie en/of Oekraïne zijn verbouwd. Hierdoor zijn ze geschikt om te voeren voor deelnemers aan het PlanetProof concept. Proti+, Energi+ en Gluco+ kunnen EU28 afgeleverd worden. Dit dient speciaal aangegeven te worden, zodat dit separaat geproduceerd kan worden. Aardappelpersvezels, groenten, bierbostel, ProtiWanze en Corngold® (maïsglutenvoer) zijn standaard EU28-gecertificeerd.
Bekijk alle certificaten hier.

De ondergrond moet verhard, vlak en schoon zijn. Steentjes of andere verontreinigingen kunnen scheuren veroorzaken. Een slurf kan niet in de bocht worden aangelegd. Bij het lossen van een slurf is 40 meter werk ruimte nodig: 20 meter voor de slurf plus 20 meter voor de vrachtwagen. Bij fermentatie (conservering) ontstaat het gas koolzuur (CO2). Dit gas kan in een kuil makkelijker weg dan in een slurf. Vooral bij warm weer kan een slurf door gasvorming scheuren. Om dit te voorkomen plaatst de chauffeur een ventiel waardoor het gas kan ontsnappen. De chauffeur gebruikt hiervoor een speciaal hulpstuk. Het ventiel moet na ca. drie dagen gesloten worden (door de ontvanger). Als het ventiel langer open blijft staan kan schimmelvorming ontstaan. Het ventiel kan worden hergebruikt. Daarom graag voor levering van de nieuwe slurf het ventiel klaar leggen voor de chauffeur. Meer informatie

Voor een goede conservering moeten vochtige voeders minimaal één á twee weken luchtdicht afgesloten blijven zitten. In deze tijd kunnen melkzuurbacteriën de kuil stabiliseren en blijven voederwaardes meer behouden. Aardappelpersvezels worden niet altijd ingekuild. Het effect daarvan is dat met name de bovenlaag toch wat bederft en er meer zuren ontstaan die bij het voeren de pens-pH verlaagt. Meer informatie over in- en uitkuilen

Uit vochtige voeders kunnen kleine hoeveelheden lekvocht lopen. Proti+, Energi+, Smulpro en Corngold laten nauwelijks lekvocht los. Grove bierbostel is gevoeliger voor het loslaten van lekvocht. Zorg te allen tijde voor een goede afvoer of zorg dat het wordt geabsorbeerd door bijvoorbeeld een onderlaag van snijmaïs of droge pulp. Meer informatie over in- en uitkuilen

Om bederf voor te blijven, is een voersnelheid van minimaal 1,5 meter per week nodig. Stem de lengte en breedte van de kuil af op uw eigen voersnelheid. Ingekuilde vochtige voeders hebben een soortelijk gewicht van 1.050 kg per kuub. Corngold® (maïsgluten) heeft ingekuild een soortelijk gewicht van ongeveer 800kg per kuub. Meer informatie over in- en uitkuilen