Corngold®

Corngold® is een hoogwaardig nutritioneel voer, dat vrij komt bij de verwerking van mais tot maisproducten. Het is een zeer smakelijk product, ruikt fris en heeft een goudbruine kleur. Door een continu verwerkingsproces is Corngold® het gehele jaar beschikbaar.

Corngold® is door een hoge concentratie en verhouding van energie, eiwit en bestendig zetmeel in balans. Het is een smakelijke krachtvoervervanger, dat vergelijkbaar is met een luxe brok en realiseert daarmee lagere voerkosten. Door een constant en hoog drogestofpercentage van 42 – 44% is de invloed op het drogestofpercentage van het rantsoen gunstig. Corngold past uitermate goed in rantsoenen die extra zetmeel behoeven en waar het niveau van het basisrantsoen verhoogd moet worden. Let op de Ca/P-verhouding van je rantsoen bij het inrekenen van Corngold.

 

Meer informatie aanvragen

Meer informatie aanvragen: Corngold®

Samenstelling (g/kg ds)

DS 420 RE 145 P 4,9
VEM 1103 RVET 38 K 10,2
VEVI 1190 RC 95 Na 2,1
DVE 109 RAS 33 Mg 2,2
OEB -22 SUI 20 Ca 0,2
FOS 571 ZET 325
BZET 83
* De samenstelling van onze producten zijn gemiddelde waarden. Er kan echter een natuurlijke variatie in de samenstelling voorkomen.

Voeradvies

Aflevering en opslagadvies

Kwaliteitsborging

Veelgestelde vragen Alle vragen

Zuivelproducten hebben een minimale houdbaarheid van 3 weken, tarwegistconcentraten een minimale houdbaarheid van 3 maanden en onze samengestelde vochtrijke mengvoeders minimaal 4 weken.

  • Alle vochtige producten zijn VLOG-gecertificeerd. Dit houdt in dat er aantoonbaar levensmiddelen zijn geproduceerd zonder het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen (non-GMO).
  • EU28-voeders bestaan alleen uit componenten die in de Europese Unie en/of Oekraïne zijn verbouwd. Hierdoor zijn ze geschikt om te voeren voor deelnemers aan het PlanetProof concept. Proti+, Energi+ en Gluco+ kunnen EU28 afgeleverd worden. Dit dient speciaal aangegeven te worden, zodat dit separaat geproduceerd kan worden. Aardappelpersvezels, groenten, bierbostel, ProtiWanze en Corngold® (maïsglutenvoer) zijn standaard EU28-gecertificeerd.
Bekijk alle certificaten hier.

De ondergrond moet verhard, vlak en schoon zijn. Steentjes of andere verontreinigingen kunnen scheuren veroorzaken. Een slurf kan niet in de bocht worden aangelegd. Bij het lossen van een slurf is 40 meter werk ruimte nodig: 20 meter voor de slurf plus 20 meter voor de vrachtwagen. Bij fermentatie (conservering) ontstaat het gas koolzuur (CO2). Dit gas kan in een kuil makkelijker weg dan in een slurf. Vooral bij warm weer kan een slurf door gasvorming scheuren. Om dit te voorkomen plaatst de chauffeur een ventiel waardoor het gas kan ontsnappen. De chauffeur gebruikt hiervoor een speciaal hulpstuk. Het ventiel moet na ca. drie dagen gesloten worden (door de ontvanger). Als het ventiel langer open blijft staan kan schimmelvorming ontstaan. Het ventiel kan worden hergebruikt. Daarom graag voor levering van de nieuwe slurf het ventiel klaar leggen voor de chauffeur. Meer informatie

Voor een goede conservering moeten vochtige voeders minimaal één á twee weken luchtdicht afgesloten blijven zitten. In deze tijd kunnen melkzuurbacteriën de kuil stabiliseren en blijven voederwaardes meer behouden. Aardappelpersvezels worden niet altijd ingekuild. Het effect daarvan is dat met name de bovenlaag toch wat bederft en er meer zuren ontstaan die bij het voeren de pens-pH verlaagt. Meer informatie over in- en uitkuilen

Uit vochtige voeders kunnen kleine hoeveelheden lekvocht lopen. Proti+, Energi+, Smulpro en Corngold laten nauwelijks lekvocht los. Grove bierbostel is gevoeliger voor het loslaten van lekvocht. Zorg te allen tijde voor een goede afvoer of zorg dat het wordt geabsorbeerd door bijvoorbeeld een onderlaag van snijmaïs of droge pulp. Meer informatie over in- en uitkuilen