Duurzaamheid

Duurzaamheid is een begrip waar we niet meer omheen kunnen. De Europese Unie heeft een ambitieus klimaatbeleid opgesteld, waar ook de agrarische sector mee te maken krijgt. Rond 2050 wil Europa het eerste continent worden dat evenveel CO2 absorbeert als het uitstoot. Om dit te realiseren, is het eerste doel om voor 2030 tot tenminste 55% CO2-uitstoot te reduceren. Een forse vermindering, waardoor er ook meer druk komt te liggen op de veehouderij.

Voer neemt op dit moment binnen de veehouderij een groot deel van de CO2-footprint voor haar rekening. Bij Bonda zijn we ons daarvan bewust. Daarom werken wij er hard aan om de CO2-footprint te verlagen.

Hoe wij werken aan duurzaamheid?

Wij werken aan duurzaamheid door te werken met circulaire producten. Dit zijn producten uit de voedingsindustrie en bio-ethanolindustrie die niet geschikt zijn voor humane voeding. Bij Bonda maken we ons hard om deze producten optimaal te verwerken tot veevoeding, zodat er niks verloren gaat. De producten worden door de veehouderij efficiënt omgezet in vlees, melk en eieren.

De voordelen van onze duurzame producten

Om optimaal aan duurzaamheid bij te dragen, levert Bonda naast enkelvoudige vochtrijke bijproducten, een ruim assortiment vochtrijke mengvoeders. Zo dragen wij niet alleen bij aan het verlagen van de CO2-footprint, maar het biedt voor de veehouder ook veel voordelen. Denk aan: lage voerkosten, garantie van jaarrond leveringen, een stabiele samenstelling en een ruime keuze.

Bij het samenstellen van onze producten denken wij over alle details van duurzaamheid na. We leveren niet alleen een gezond rantsoen voor vee, maar zorgen er ook voor dat circulaire grondstoffen breder toepasbaar en beschikbaar zijn en blijven voor de veehouderij. Daarbij gaan we voor een maximaal rendement bij de boer. Op deze manier werken wij aan een duurzame voedselketen voor toekomstige generaties en aan een toekomstbestendige veehouderij. Want dát is onze missie.

Wilt u meer weten over de CO2-uitstoot op uw melkveebedrijf en hoe u slim bij kunt dragen aan het verminderen daarvan?

Meer informatie over CO op uw melkveebedrijf